Data protectie is een voortdurende bezorgdheid binnen onze firma die we ook zeer serieus nemen. We nemen daarom heel wat technische maatregelen om geen data te verliezen als gevolg van defecte hardware. Dit gaat over ontdubbeling van data en allerlei backup mechanismen. Bovendien hebben we strikte procedures om te verzekeren dat de opgeslagen gegevens enkel toegankelijk zijn voor de specifieke gebruikers waarvoor ze bedoeld zijn. BlueCRM data wordt nooit doorgegeven aan derden, tenzij op uitdrukkelijke toestemming van onze klanten.

Hoewel onze BlueCRM licenties vroeger reeds de Europese privacy Richtlijn 95/46/EG onderschreven, volgen we nu ook de striktere Europese VERORDENING (EU) 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR), in verband met de privacy van gegevens van natuurlijke personen. Deze EU verordening is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Zo bijvoorbeeld laat de BlueCRM applicatie toe om de origine van de gegevens aan te geven en om gegevens aan te passen of te wissen zoals door GDPR wordt voorgeschreven.

Onze klanten zijn data-beheerder en  zijn volledige verantwoordelijk voor de gegevens die ze opslaan in BlueCRM. BlueCRM zal dus nooit gegevens aanpassen tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met onze klanten.

Hoewel de natuurlijke personen nu ten gevolge van GDPR ook het recht krijgen tot inzage van hun gegevens, zal indien deze eventuele vraag door de natuurlijke persoon rechtstreeks gericht wordt aan een BlueCRM verantwoordelijke, deze nooit beantwoord worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onze klanten.

Voor zover u BlueCRM contacteert (bv via het Contact-formulier op de website) zullen uw gegevens slechts bewaard worden met oog op de communicatie die we met u voeren om aan uw vraag te kunnen beantwoorden.